Amarga Budayane wong Jawa kuwi duwe metafora sing gedhe kanggo kawicaksanan utama ning urip, Golong Gilig yaiku salah sijine filosofi seng digawe marang Sri Sultan Hamengkubuwana I, raja kapisan ning Kasultanan Ngayogyakarta. Filosofi Golong Gilig kuwi kanggo pondasi kang nyangga simbol kutha Yogyakarta yaiku semangat manunggaling para kawula. Desain sing asli kuwi nyimbolke manunggaling raja marang kawula, manunggaling manungsa marang Gustine, Sangkan Paraning Dumadi lan Manunggaling Kawula Gusti. kanggo mujudake filosofi kuwi, tugu Golong Gilig dibangun taun 1755 kanggo nuruti sabda raja Pangeran Mangkubumi sanalika dadi Sultan Ngayogyakarta kaping pisan.

Tugu kuwi manggon neng salore Kraton Ngayogyakarta, tugu sing populer lan dadi landmark kutha Yogyakarta. Tugu kuwi dijenengi Tugu Yogyakarta, biyen dibangun karo Walanda taun 1889 kanggo ngganti tugu Golong Gilig sing rubuh nalika kena lindhu gedhe taun 1867.  Miturut sejarah, kutha Yogyakarta kuwi dibangun nganggo kosmologi Jawa babakan jagad lan takdir manungsa sing diwujudake dadi garis jejeg saka gunung Merapi mengidul tekan Segara Kidul. Kraton dadi pratanda simbol tengah-tengahe kutha sing digapit kali Code neng sisih kulon lan kali Winongo neng sisih wetan, tugu Yogyakarta neng sisih lor lan panggung Krapyak neng sisih kidul.

logo golong gilig

Saleres karo semangating Golong Gilig miturut Sri Sultan Hamengkubuwono I, simbol Tugu Golong Gilig didadeke logo Lembaga Studi Diaspora Jawa minangka berkat kanggo mujudke semangat manunggal lan solidaritas, tulung-tinulung marang wong keturunan Jawa neng saindering donya. miturut logo neng kana, jleret werna biru mratandani langit lan jleret cacah lara werna oranye mratandani jagad sing dipidak marang wong Jawa kanggo urip sajabane pulau Jawa neng nuswantara Indonesia utawa manca nagara seng diarani Diaspora Jawa.